Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Pierwsi ambasadorowie otwartej nauki

Zdjęcie pozowane, pięć osób stoi w gabinecie przed stołem, laureaci trzymają otwarte teczki z certyfikatem
Dr inż. Krystian Erwiński oraz dr inż. Rafał Szczepański zostali ambasadorami otwartej nauki w ramach pilotażowego programu Full Open Science fot. fot. Andrzej Romański

Dwa zespoły badawcze z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymały tytuł "ambasadorów otwartej nauki" w pilotażowej inicjatywie Full Open Science (FOS). Program był realizowany w ramach projektu YUFERING.

Celem inicjatywy jest promowanie otwartej, obywatelskiej nauki jako "zmiany kulturowej" w instytucjach partnerskich, uczestniczących w konsorcjum YUFE. Zaproszenie do udziału w programie FOS kierowane było do zespołów badawczych, które m.in. realizują badania lub przygotowują wspólną publikację, a członkowie tych grup mieli już doświadczenie publikowania otwartego lub też chcieli zaangażować się w otwartą naukę.

Warunkiem uzyskania miana ambasadora otwartej nauki było wypełnienie dwóch obligatoryjnych kryteriów. Jednym z wymagań konkursowych było posiadanie identyfikatora ORCID przez wszystkich członków zespołu. Oprócz tego co najmniej 60 proc. publikacji wszystkich osób w grupie z lat 2019-2021 musiało zostać upowszechnionych w otwartym dostępie. Ponadto zespoły miały spełnić wybrane trzy z dziesięciu kryteriów dodatkowych.

Z trzech zgłoszonych do inicjatywy zespołów, dwa spełniły wszystkie kryteria formalne i otrzymały status "zespołu - ambasadora otwartej nauki". Tytuł otrzymali badacze i badaczki z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej:

  • dr inż. Rafał Szczepański i dr inż. Krystian Erwiński
  • prof. dr hab. Boudewijn Roukema, mgr Justyna Borkowska, mgr Matteo Cinus i mgr Marius Peper
Prof. Roukema z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odebrał certyfikaty w imieniu całego swojego zespołu
fot. Andrzej Romański

Wyróżnienia zostały przyznane zespołom podczas spotkania, które odbyło się 4 czerwca. Certyfikaty wręczyli prorektor ds. nauki prof. dr hab. Wojciech Wysota, koordynatorka programu YUFERING na UMK prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś oraz pełnomocniczka ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych mgr Dominika Czyżak.

Program FOS jest jednym z elementów realizacji projektu YUFERING, którego cele obejmują:

- zdefiniowanie i wdrożenie programu YUFE w zakresie zaangażowanych społecznie badań i innowacji,
- pobudzanie odwróconego transferu wiedzy i jej wykorzystania w społeczeństwie,
- promowanie utalentowanych jednostek i zespołów naukowców w całej Europie,
- opracowanie i wdrożenie Strategii Otwartej Nauki YUFE,
- tworzenie i ulepszanie wspólnych struktur, mechanizmów i infrastruktury wspierających badania w jednostkach partnerskich YUFERING,
- poszerzanie wpływu na środowisko naukowe i społeczeństwo poprzez horyzontalne działania w obszarze społecznie zaangażowanych badań i innowacji.

pozostałe wiadomości