Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Koło Naukowe Studentów Astronomii UMK

Celem Koła Naukowego Studentów Astronomii UMK jest rozwijanie zainteresowań naukowych i popularnonaukowych studentów astronomii, propagowanie astronomii w społeczeństwie oraz nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami naukowymi i studenckimi. Cele Koła realizowane są poprzez:

  1. uczestnictwo oraz organizację konferencji naukowych i studenckich;
  2. wyjazdy na obozy, sesje oraz seminaria naukowe;
  3. współpracę z pracownikami naukowymi UMK i innych ośrodków naukowych;
  4. współpracę z kołami naukowymi w Polsce i na świecie;
  5. wyjazdy do innych ośrodków naukowych;
  6. udział w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i innych;
  7. regularne spotkania Członków Koła oraz zapraszanych gości.

Członkiem Koła zostaje każdy student astronomii UMK stopnia pierwszego i stopnia drugiego poprzez jednorazową deklarację pisemną. Wobec szczególnych zasług wobec Koła, możliwe jest nadanie tytułu Honorowego Członka, za aprobatą Zarządu i Walnego Zgromadzenia.

Więcej informacji na stronie KNSA.