Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Szkoły, praktyki i staże

TSSP ExSci – Toruń Students Summer Program in Exact Sciences

TSSP ExSci is an opportunity for students of foreign universities to lead a 4-week-long summer research project in one of the following areas: astronomy, physics, mathematics, informatics, automatics, robotics, computer science.
The main component of the summer program is an active participation in the selected Science research project offered by the staff members of the Nicolaus Copernicus University. Interested students are welcome to contact possible advisors for more details concerning the foreseen projects and discuss the dates that the project could be undertaken. The NCU students can join to each project.
Apart from the projects, once a week we will organise an invited lecture and a lunch or dinner for the entire group. We will also offer short trips / sightseeing in the Toruń area on selected weekends. All students will be asked to give 15-minute presentations about the results of their projects at the end of their stay in Toruń.

TSSP ExSci website


Studencki program stażowy

Celem Programu Stażowego realizowanego w ramach projektu „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” jest rozwój potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika poprzez uruchomienie wysokiej jakości programu stażowego i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy dla studentów WFAiIS z kierunku Astronomia.

Oferta programu stażowego skierowana jest do studentów II roku studiów stacjonarnych S1 na kierunku ASTRONOMIA.

Miesięczne staże krajowe w wymiarze 120 godz. (np. 4 tygodnie po 30 godz.) mogą być realizowane w krajowych ośrodkach astronomicznych, firmach sektora astronomicznego i kosmicznego, a także firmach zajmujących się popularyzacją astronomii.

strona internetowa programu


IAU–International Visegrad Fund Mobility Awards

Uniwersytet Mikołaja Kopernika został krajowym liderem w międzynarodowym programie mobilności IAU–International Visegrad Fund Mobility Awards. Projekt realizowany jest we współpracy z Międzynarodową Unią Astronomiczną. Program skierowany jest do studentów studiów licencjackich i magisterskich z astronomii i umożliwia odbycie trzymiesięcznych letnich staży naukowych w instytucjach partnerskich z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Przewiduje się dwa nabory do programu w latach 2023-2024.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Więcej szczegółów: dr Paweł Zieliński (pzielinski@umk.pl)

strona projektu