Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Rada Dyscypliny Astronomia

Kompetencje Rady Dyscypliny Astronomia:

 

Skład Rady Dyscypliny Astronomia:

 

Uregulowania prawne:
 1. USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki)
 3. Nowy statut UMK – załącznik nr 4 REGULAMIN POSIEDZEŃ RADY DYSCYPLINY
 4. UCHWAŁA Nr 89 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na UMK w Toruniu
  1. UCHWAŁA Nr 162 Senatu UMK z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 89 (2019) w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora
  2. UCHWAŁA Nr 8 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 89 (2019) w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora
  3. Resolution No 89 of the Senate NCU of 25 June 2019 (en.)
  4. Resolution No 8 of the Senate NCU of 28 January 2020 (en.)
 5. UCHWAŁA Nr 88 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na UMK w Toruniu
  1. UCHWAŁA Nr 161 Senatu UMK z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 88 (2019) w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  2. UCHWAŁA Nr 7 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 88 (2019) w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 6. Regulamin i zasady działania Komisji Rady Dyscypliny Astronomia ds. weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku Kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie astronomia i niebędących uczestnikami szkół doktorskich (załączniki: 2, 3, 5, 6)