Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Rada Dyscypliny Astronomia

Kompetencje Rady Dyscypliny Astronomia:

 

Skład Rady Dyscypliny Astronomia:

 

Uregulowania prawne:
  1. USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  2. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki)
  3. Nowy statut UMK – załącznik nr 4 REGULAMIN POSIEDZEŃ RADY DYSCYPLINY
  4. UCHWAŁA Nr 89 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  5. UCHWAŁA Nr 88 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  6. Regulamin i zasady działania Komisji Rady Dyscypliny Astronomia ds. weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku Kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie astronomia i niebędących uczestnikami szkół doktorskich (załączniki: 2, 3, 5, 6)