Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Rada Dyscypliny Astronomia

Kompetencje:

Zasady funkcjonowania:

Skład Rady:

Uregulowania prawne:

 1. USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki)
 3. Nowy statut UMK – załącznik nr 4 REGULAMIN POSIEDZEŃ RADY DYSCYPLINY
 4. UCHWAŁA Nr 38 Senatu UMK z dnia 26 września 2023 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na UMK w Toruniu
  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
  4. Załącznik nr 4
  5. Załącznik nr 5
  6. Załącznik nr 6
 5. UCHWAŁA Nr 37 Senatu UMK z dnia 26 września 2023 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na UMK w Toruniu
  1. Załącznik nr 1
 6. Regulamin i zasady działania Komisji Rady Dyscypliny Astronomia ds. weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku Kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie astronomia i niebędących uczestnikami szkół doktorskich (załączniki: 2, 3, 5, 6)

Wcześniejsze uregulowania:
archiwum