Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Nostryfikacja stopni naukowych

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacja dyplomu stopnia doktora lub doktora habilitowanego jest niezbędna na przykład w przypadku zatrudniania na stanowisku, gdzie wymagane są te stopnie. Procedura nostryfikacji opisana jest szczegółowo na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nostryfikacją stopni naukowych w dyscyplinie nauki astronomia zajmuje się Rada Dyscypliny Astronomia. Zainteresowane osoby składają wniosek o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym do Przewodniczącego Rady. Do wniosku należy dołączyć:

Ponadto:

W celu sprawdzenia jak zagraniczne dyplomy są uznawane w Polsce, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej udostępniła KWALIFIKATOR. KWALIFIKATOR to aplikacja, która umożliwia automatyczne sprawdzenie ogólnych informacji o wybranych rodzajach dyplomów ukończenia studiów wyższych i stopniach naukowych uzyskanych za granicą. Pozwala ocenić poziom i status kwalifikacji w państwie ich wydania oraz dowiedzieć się w jaki sposób dany zagraniczny dyplom lub stopień naukowy jest uznawany w Polsce. Wskazuje także konkretne podstawy prawne, z których wynikają poszczególne uprawnienia posiadacza dyplomu.

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz.U. 2018 poz. 1877)

 

Zarządzenie nr 176 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 września 2020 r. w sprawie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki