Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Stypendia dla wybitnych

Banknoty dwustuzłotowe rozłożone na całej powierzchni, w prawym górnym logo jest logo Ministra Edukacji i Nauki
Miesięczna wysokość przyznanego stypendium dla wybitnych młodych naukowców wynosi 5390 zł fot. fot. Andrzej Romański

Pięcioro młodych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Granty zostały przyznane na okres trzech lat.

W tegorocznej edycji konkursu do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęło 1828 wniosków o przyznanie stypendium, z których pozytywnie rozpatrzono 230. Stypendyści to osoby prowadzące innowacyjne badania, wprowadzające nową jakość do nauki. Wśród nagrodzonych są młodzi naukowcy reprezentujący 51 dyscyplin naukowych i artystycznych. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium wynosi 5390 zł.

Wśród wybitnych badaczy i badaczek z całej Polski znalazło się pięcioro naukowców z UMK:

  • dr Karolina Bąkowska (astronomia). W swojej pracy zajmuje się analizą zmienności gwiazd kataklizmicznych oraz ciasnych układów podwójnych na podstawie obserwacji optycznych i spektroskopowych. W Instytucie Astronomii Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pracuje od 2020 r., a w 2022 r. objęła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. naukowych. Odbyła staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, była również laureatką konkursów Preludium i Etiuda organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach popularyzacji astronomii, napisała książkę dla dzieci "Niesamowity Wszechświat".
  • mgr Marcin Janecki (nauki teologiczne). Doktorant przygotowuje dysertację z edycją krytyczną komentarza do Księgi Koheleta napisanego przez Hugona ze św. Wiktora, średniowiecznego teologa. Promotorem jest ks. prof. Piotr Roszak, który na Wydziale Teologicznym kieruje pracownią tomizmu biblijnego i egzegezą biblijną średniowiecza.
  • dr Łukasz Perlikowski (nauki o polityce i administracji). Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół stabilności systemów politycznych. Przygotowywane przez niego analizy łączą teorię polityki z komparatystyką ustrojową. Szczegółowo bada dynamikę funkcjonowania państw na płaszczyźnie ustrojowej, biorąc pod uwagę specyfikę form konstytucjonalizmu oraz praktykę realizowania celów politycznych.
  • dr Adam Sikora (nauki farmaceutyczne). W 2019 roku obronił z wyróżnieniem swoją rozprawę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK. W 2023 zdał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie analityki farmaceutycznej. W swoich badaniach naukowych skupia się na zastosowaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas do analiz farmaceutycznych. Był kierownikiem grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest współautorem ponad 80 doniesień naukowych.
  • dr Mariusz Tarnopolski (astronomia). Naukowo zajmuje się głównie astrofizyką wysokich energii, w szczególności rozbłyskami gamma i aktywnymi jądrami galaktyk. Ponadto interesuje się również teorią chaosu i analizą szeregów czasowych. W Instytucie Astronomii UMK pracuje od 2022 r. Obecnie jest kierownikiem w grancie Sonata 17 Narodowego Centum Nauki.

Lista wszystkich stypendystów

pozostałe wiadomości