Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Najlepsze w roku akademickim 2022/2023

Złożenie dwóch zdjęć najlepszej studentki (Marta Cholewa) oraz najlepszej absolwentki WFAiIS w roku akademickim 2022/23
Pani Marta Cholewa (po lewej) oraz pani mgr Klaudia Kowalczyk (po prawej) fot. nadesłane

Zgodnie z uchwałami Rady Dziekańskiej WFAiIS podjętymi 20 września br. najlepszą studentką Wydziału została Pani Marta Cholewa - studentka II roku astronomii stopnia pierwszego. Najlepszą absolwentką została Pani mgr Klaudia Kowalczyk - absolwentka astronomii stopnia drugiego.
Gratulujemy!

Pani Marta Cholewa w roku akademickim 2022/2023 uzyskała średnią z ocen 4,67. Aktywnie uczestniczy w działalności Koła Naukowego Studentów Astronomii (sekretarz), przedstawiła dwa referaty na konferencjach studenckich, a także plakat "Radio activity of magnetar XTE J1810-197 during the glitch in early June 2023" na XLI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Toruniu. Jest stypendystką JM Rektora UMK oraz odebrała nagrodę JM Rektora za działalność organizacyjną na rzecz społeczności UMK.

Pani Klaudia Kowalczyk jest absolwentką astronomii stopnia drugiego, studia ukończyła ze średnią 4,76 i z dniem 1 października br. rozpocznie ścieżkę naukową w Szkole Nauk Scisłych i Przyrodniczych pod opieką dr hab. Magdaleny Kunert-Bajraszewskiej, prof. UMK oraz dr. Mariusza Tarnopolskiego realizując projekt badawczy: "Constraining blazar variability via spectral energy distribution modeling". Jest współautorką publikacji "Far-infrared line emission from the outer Galaxy cluster Gy 3-7 with SOFIA/FIFI-LS: Physical conditions and UV fields", była stypendystką Fundacji Batorego z Funduszu im. Joanny i Stanisława Renowickich, pracowała w następujących projektach badawczych: "Określenie mechanizmów fizycznych rządzących zmiennością blazarów" (NCN Sonata 17), "Laboratorium Astrofizyki Molekularnej: obszary powstawania gwiazd w zewnętrznych częściach Galaktyki" (FNP First Team), "Monitoring wzbudzonych linii maserowych OH 6 GHz w kierunku obszarów powstawania masywnych gwiazd" (IDUB CDAA). Ponadto, Pani Klaudia przez dwa lata była członkiem Komisji Stypendialnej na naszym Wydziale, udzielała się aktywnie w Kole Naukowym Studentów Astronomii, przedstawiła cztery referaty na studenckich konferencjach.

pozostałe wiadomości