Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Gorąca superziemia odkryta

W otoczeniu zieleni stoją trzy osoby, od lewej: mężczyzna, kobieta, mężczyzna
Dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK, Weronika Łoboda oraz mgr Jan Golonka odkryli nową planetę fot. nadesłane

Jest prawie dwa razy większa i piętnaście razy masywniejsza od Ziemi. Okrąża swoją gwiazdę w zaledwie 35 godzin po bardzo ciasnej orbicie, przez co temperatura na jej powierzchni przekracza tysiąc stopni Celsjusza. Planetę odkryli toruńscy astronomowie.

Nie jest to jedyna planeta w tym układzie planetarnym. Od kilku już lat wiadomo, że wokół gwiazdy, dziś znanej jako WASP-84, krąży masywna planeta, nieco podobna do Jowisza, choć ulokowana na znacznie bliższej orbicie. Jej okres orbitalny wynosi nieco ponad 8 dni, więc jest klasyfikowana jako tzw. gorący jowisz.

Przez długi czas uważano, że planety tego typu pozbawione są mniej masywnych planetarnych towarzyszy, co z kolei bezpośrednio przekładało się na nasze wyobrażenia o powstawaniu i ewoluowaniu układów planetarnych – wyjaśnia dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK, lider grupy badawczej z Instytutu Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. – Jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat obraz ten uległ zmianie, ponieważ zaczęto odkrywać dodatkowe planety w pojedynczych układach planetarnych z gorącymi jowiszami. Postanowiliśmy mieć swój udział w tej małej rewolucji.

Układ planetarny WASP-84 był jednym z dziesięciu, które badała w ramach swojej pracy dyplomowej (licencjackiej) Weronika Łoboda.

– Analizowałam pomiary jasności gwiazd, korzystając z obserwacji uzyskanych w 2021 r. teleskopem kosmicznym Transiting Exoplanet Survey Satellite w celu wykrycia niewielkich, okresowych spadków jasności. Mogą one być powodowane przez cykliczne przesłanianie części tarczy gwiazdy przez przechodzącą na jej tle planetę – tłumaczy Weronika Łoboda. – Astronomowie nazywają to zjawisko tranzytem egzoplanetarnym.

superziemia
Wizja artystyczna układu planetarnego WASP-84. Odkryta przez toruńskich astronomów superziemia to widoczna na tle tarczy gwiazdy ciemna kropka, uchwycona w czasie zjawiska tranzytu. Brązowawy glob widoczny w oddali to wcześniej znany gorący jowisz. il. nadesłana

 

superziemia1
Wizja artystyczna superziemi w układzie WASP-84. Astronomowie spodziewają się, że planeta pozbawiona jest atmosfery z powodu panującej na niej wysokiej temperatury. Jej skalista powierzchnia jest zatem bezpośrednio wystawiona na działanie silnego strumienia światła, żaru i wiatru emitowanego przez jej macierzystą gwiazdę. il. nadesłane

Weronika Łoboda odkryła w przypadku gwiazdy WASP-84 słaby i trudno dostrzegalny w szumie sygnał. Z jej obliczeń wynikało, że spadki jasności wynosiły zaledwie pół promila strumienia rejestrowanego światła.

To musiałaby być naprawdę mała planeta i w dodatku ulokowana 16 razy bliżej swojej gwiazdy niż Merkury w Układzie Słonecznym! – podkreśla studentka. 

Aby potwierdzić to odkrycie, astronomowie cierpliwie czekali do początku marca tego roku, kiedy układ WASP-84 został ponownie zaobserwowany.

– Ku naszej radości nowe dane potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia – mówi prof. Maciejewski. – Rozpoczęliśmy skrupulatną procedurę weryfikacji naszych wyników, aby upewnić się, że płynące z nich wnioski są poprawne.

Część pracy wykonał mgr Jan Golonka, doktorant z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej "Academia Copernicana".

Po kilku dniach intensywnych analiz nabraliśmy pewności, że ten słabiutki sygnał pochodzi od nowej planety. Co więcej, korzystając z archiwalnych obserwacji, zdołaliśmy wyznaczyć jej masę – mówi mgr Golonka. – Pozwoliło to nam nakreślić model struktury wewnętrznej tego globu, który okazał się przeskalowaną Ziemią z bogatym w żelazo jądrem i krzemianowym płaszczem.
grafika
Obserwowany spadek jasności podczas tranzytu odkrytej superziemi wynosi zaledwie 0.05 proc. Jest niezwykle trudno dostrzegalny nawet poprzez teleskopy kosmiczne. Aby go wykryć, astronomowie ponakładali na siebie dziesiątki obserwacji o łącznym czasie blisko dwóch miesięcy. Takie uśrednianie pozwoliło opracować model zjawiska i poznać własności fizyczne
nowej planety. il. nadesłana

Choć dziś znamy tysiące planet w setkach pozasłonecznych układów planetarnych, WASP-84 jest dopiero szóstym przypadkiem układu z gorącym jowiszem i dodatkową mało masywną planetą, a trzecim z wyznaczoną masą takiej planety. Astronomowie są przekonani, że to dopiero wierzchołek góry lodowej i tego typu odkrycia będą coraz częstsze wraz z udoskonalaniem technik detekcji.

Odkrycie toruńskich astronomów zostało zaprezentowane w czasie jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który odbył się w dniach 11-15 września w Toruniu. Opublikowano je również w październikowym wydaniu "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters". Artykuł jest dostępny TUTAJ, jego ogólnodostępny preprint można też znaleźć TUTAJ.
Artykuł powstał dzięki międzynarodowej współpracy z naukowcami z Niemiec oraz Hiszpanii.

pozostałe wiadomości