Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Zwycięskie pomysły na wolontariat

Siedem dłoni ułożonych jedna na drugiej
Celem konkursu jest wspieranie osób pracujących i studiujących w realizowaniu ich inicjatyw wolontariackich na rzecz lokalnego środowiska fot. fot. Andrzej Romański

Trzy projekty spośród 12 nadesłanych otrzymają finansowanie w ramach pilotażowej edycji konkursu "Wolontariat Pracowniczy UMK" realizowanego przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

"Gagarina 5 TEAM lubi kolor GREEN", "Gacek i Maja - bezpieczny azyl dla najmniejszych mieszkańców Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach" oraz "Dzielni Odkrywcy – spełnione jednostki = aktywni obywatele" to tytuły projektów, które zwyciężyły w konkursie na wsparcie inicjatyw z zakresu wolontariatu pracowniczego. Konkurs jest odpowiedzią na rosnącą popularność idei wolontariatu pracowniczego, która z powodzeniem realizowana jest w wielu firmach w kraju i zagranicą. Jego celem jest wspieranie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici osób pracujących i studiujących w realizowaniu ich inicjatyw wolontariackich na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego i społecznego, w tym takich instytucji jak: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, świetlice, kluby osiedlowe, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki adopcyjne, dzienne domy pomocy, hospicja i szpitale.

Do pilotażowej edycji wpłynęło 12 zgłoszeń, z których dziewięć spełniło warunki formalne. Oceny wniosków dokonało jury, w którym zasiedli:

  • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prorektorka ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym;
  • dr Anna Dubownik, koordynatorka ds. społecznej odpowiedzialności uczelni;
  • mgr Hubert Długołęcki, prezes Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici;
  • mgr Marta Czarkowska, przedstawicielka Samorządu Doktorantów UMK;
  • Agata Fatalska, przedstawicielka Samorządu Studenckiego UMK;

Trzy najwyżej ocenione projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł.

Zwycięskie inicjatywy:

Projekt "Gagarina 5 TEAM lubi kolor GREEN" zgłoszony przez społeczność budynku przy ul. Gagarina 5 zakłada rewitalizację terenu zielonego przylegającego do zachodniej części obiektu. – Obecnie z okien mamy widok na wyschniętą trawę oraz ruchliwą Szosę Okrężną – piszą autorzy propozycji. – Nasadzenie drzew i krzewów na powierzchni ok. 45 m2 osłoni ścianę przed palącym słońcem, oczyści powietrze ze spalin oraz zazieleni przestrzeń. Planujemy działania integrujące: miejsce na odpoczynek (leżaki, muzyka) i regenerację sił (woda, przekąski).

Projekt "Gacek i Maja - bezpieczny azyl dla najmniejszych mieszkańców Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach" obejmuje budowę przyjaznych środowisku domków dla owadów, jerzyków, nietoperzy i jeży. – Wykorzystamy głównie naturalne materiały zebrane w naszym parku, odpady budowlane oraz inne materiały zakupione z pozyskanych środków – zapowiadają autorzy inicjatywy. – Nasza idea opiera się na dbałości o środowisko i wsparciu lokalnej fauny. Zorganizujemy warsztaty i będziemy wspólnie budować domki z pozyskanych materiałów. Poprzez ten projekt nie tylko będziemy wspierać różnorodność biologiczną naszego otoczenia, ale również integrować społeczność Instytutu Astronomii.

Projekt Dzielni Odkrywcy – spełnione jednostki = aktywni obywatele polega na praktycznej realizacji Harcerskiego Systemu Wychowawczego ZHP. Podczas cykl zbiórek oraz letniej kolonii zuchowej odbędą się zajęcia stymulujące holistyczny rozwój dzieci oraz kształtujące ich aktywną postawę obywatelską wobec środowiska oraz społeczności lokalnej. Zuchy bawiąc się, zdobędą nową wiedzę oraz umiejętności. Będą miały okazję do aktywności fizycznej na łonie natury. Co więcej, poprzez indywidualne wyzwania będą kształtowały swój rozwój duchowy i emocjonalny czytamy w zgłoszeniu.

pozostałe wiadomości