Institute of Astronomy

ContactPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Council of the Discipline of Astronomy

Competences:

Rules and regulations:

Members of the Council:

Legal regulations (Polish and English language):

 1. USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki)
 3. Nowy statut UMK – załącznik nr 4 REGULAMIN POSIEDZEŃ RADY DYSCYPLINY
 4. Resolution No 89 of the Senate NCU of 25 June 2019 on the proceeding for the award of the degree of doktor at the NCU in Toruń (en.)
  1. UCHWAŁA Nr 162 Senatu UMK z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 89 (2019) w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora
  2. Resolution No 8 of the Senate NCU of 28 January 2020 (en.)
 5. UCHWAŁA Nr 88 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego na UMK w Toruniu
  1. UCHWAŁA Nr 161 Senatu UMK z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 88 (2019) w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  2. UCHWAŁA Nr 7 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 88 (2019) w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 6. Regulamin i zasady działania Komisji Rady Dyscypliny Astronomia ds. weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku Kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie astronomia i niebędących uczestnikami szkół doktorskich (załączniki: 2, 3, 5, 6)