Institute of Astronomy

ContactPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Engineering and technical staff

All staff & PhD students | Authorities | Secretarial Office | Scientific and teaching staff | Engineering and technical staff | Service staff | PhD students | Retired staff

Room: AA – Astronomy and Astrophysics building, RA – Radioastronomy building
Phone: +48 56 611 xxxx
E-mail: U – umk.pl, O – astro.umk.pl, A – abs.umk.pl

Room Phone E-mail
dr Beata Deka-Szymankiewicz AA 22b 3058 bdszymankiewicz @ U
mgr Roman Feiler RA 41 3041 rf @ O
Jacek Jopczyński RA 111 3016 jajo @ O
Jarosław Kłuś RA 47 3048 jaroslaw.klus @ U
inż. Damian Pawlak RA 30 3030 dp @ O web
mgr Wojciech Szymański RA 43 3045 wosz @ U
dr Paweł Wolak RA 112 3012 wolak @ O web
dr Dominik Wóltański AA 21a 3054 wolt @ U
mgr Zbigniew Wyrzykowski AA 18 3067 zbig07 @ U