Institute of Astronomy

ContactPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Retired staff

All staff & PhD students | Authorities | Secretarial Office | Scientific and teaching staff | Engineering and technical staff | Service staff | PhD students | Retired staff

Room: AA – Astronomy and Astrophysics building, RA – Radioastronomy building
Phone: +48 56 611 xxxx
E-mail: U – umk.pl, I – astri.umk.pl, O – astro.umk.pl

Room Phone E-mail
dr Kazimierz Borkowski kb @ O web
mgr Grażyna Gawrońska gg @ O web
mgr Andrzej Kępa RA 111 3016 ake @ O
prof. dr hab. Jacek Krełowski AA 14 3060 jacek @ I web
prof. dr hab. Andrzej Kus RA 36 3036 ajk @ O web
dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK RA 32 3032 amr @ O
mgr inż. Janusz Mazurek RA 111 3016 jmz @ O
dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK RA 16 3051 mamiko @ U
mgr Eugeniusz Pazderski RA 43a 3044 eupa @ U web
dr hab. Andrzej Strobel, prof. UMK AA 14 3008 Andrzej.Strobel @ I
dr inż. Jerzy Usowicz ju @ O web
mgr Bogdan Wikierski AA 8 bowik @ U
mgr Anna Wiśniewska RA 31 3031 awi @ O