Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Pracownicy emerytowani

Wszyscy pracownicy i doktoranci | Władze | Zespół administracyjno-techniczny | Pracownicy naukowo-dydaktyczni | Pracownicy inżynieryjno-techniczni | Pracownicy obsługi | Doktoranci | Pracownicy emerytowani

AA – budynek Astronomii i Astrofizyki, RA – budynek Radioastronomii
Telefon: +48 56 611 xxxx
E-mail: U – umk.pl, I – astri.umk.pl, O – astro.umk.pl

Pokój Telefon E-mail
mgr Andrzej Kępa RA 111 3016 ake @ O
prof. dr hab. Jacek Krełowski AA 14 3060 jacek @ I web
prof. dr hab. Andrzej Kus RA 36 3036 ajk @ O web
dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK RA 16 3051 mamiko @ U
mgr Eugeniusz Pazderski RA 43a 3044 eupa @ U web
dr hab. Andrzej Strobel, prof. UMK AA 14 3060 Andrzej.Strobel @ I
prof. dr hab. Marian Szymczak RA 33 3033 msz @ O web