Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Czas obserwacyjny na teleskopach optycznych

Instrumentarium optyczne Instytutu Astronomii (IA) UMK dostępne jest dla zespołów badawczych kierowanych przez pracowników IA. Czas obserwacyjny przyznawany jest przez Radę Użytkowników na zasadzie konkursu. Konkursy odbywają się trzy razy w roku i obejmują każdorazowo jeden trymestr:

  • trymestr 1: od 1 stycznia do 30 kwietnia,
    termin składania wniosków: druga dekada grudnia,
  • trymestr 2: od 1 maja do 30 sierpnia,
    termin składania wniosków: druga dekada kwietnia,
  • trymestr 3: od 1 września do 31 grudnia,
    termin składania wniosków: druga dekada sierpnia.

Dokładne terminy składania wniosków ogłaszane są przez przewodniczącego Rady Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wnioski należy składać na ręce przewodniczącego Rady Użytkowników w postaci wydruku (1 egz.) lub w formie elektronicznej w formacie PDF lub Postscript. Do przygotowania wniosku należy wykorzystać formatkę w formacie LaTeX (do pobrania: kaa2.sty, prop_tmpl.tex). Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski złożone w wyznaczonym terminie.

Użytkownicy instrumentarium są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu korzystania z teleskopów optycznych Instytutu Astronomii UMK.

Niezależnie od dokonanego przydziału czasu obserwacyjnego w ramach trymestru Rada Użytkowników może przyznać czas dla obserwacji nagle pojawiających się obiektów (Target of Oportunity – TO). Przydział czasu dla TO jest nadrzędny w stosunku do podziału czasu w ramach trymestru i prowadzący obserwacje ma obowiązek udostępnić teleskop zespołowi badawczemu, któremu Rada Użytkowników przyznała czas TO bądź wykonać żądane obserwacje.
W przypadku konieczności dokonania testów teleskopu bądź instrumentów z przyczyn technicznych w każdej chwili Rada Użytkowników bądź Dyrektor IA może zarządzić zamianę dowolnej części przyznanego czasu na czas techniczny.

Czas niewykorzystany na realizację projektów badawczych pozostaje w dyspozycji Dyrektora IA. Wnioski o jego wykorzystanie wraz z uzasadnieniem należy przesyłać do przewodniczącego Rady Użytkowników.

 

Aktualny podział czasu obserwacyjnego:

trymestr I/2022