Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Teleskop Cassegraina-Schmidta 60/90 cm (TSC)

Teleskop może pracować w dwóch konfiguracjach:

  1. teleskop Cassegraina o średnicy zwierciadła głównego 90 cm i ogniskowej F=1350cm
  2. kamera Schmidta o średnicy płyty korekcyjnej 60 cm i ogniskowej F=180cm

Jako teleskop Cassegraina TSC wyposażony jest w spektrograf szczelinowy CCS (Copernicus Cassegrain Spectrograph, Richardson) umieszczony w ognisku Nasmytha.

Spektrograf Richardsona (E.H. Richardson, Dominion Astrophysical Observatory, Kanada) został zaprojektowany i wykonany specjalnie dla naszego teleskopu. Jest to spektrograf ,,kompaktowy” pierwotnie zaprojektowany do rejestracji widm na kliszach fotograficznych (szklanych). Jego modernizacja miała głownie na celu zamianę klisz fotograficznych na kamerę CCD. Spektrograf wyposażony jest w 3 siatki dyfrakcyjne (1200, 600 i 300 rys/mm) oraz 2 wymienne szczeliny (szerokość szczeliny 0.23 mm = 4 arc sec lub 0.10 mm = 2 arc sec) i 2 ,,image slicery”. Spektrograf, dla podniesienia jego efektywności w fioletowym zakresie widma został także wykonany w dwóch wersjach: czerwonej i niebieskiej, realizowanych poprzez wymianę kamer i kolimatorów wykonanych z krzemu (optyka niebieska) i szkła BK7 (optyka czerwona). Spektrograf pracować może w 27 roznych konfiguracjach rejestrując widma w zakresie od 348.5 do 1201.3 nm. Z zastosowaniem kamery CCD, która została tak dobrana by wyjątkowa czułość spektrografu w zakresie fioletowym została zachowana, można otrzymać widma w dyspersjach od 0.045 do 4.06 nm/piksel. Na jednym obrazie CCD możemy zarejestrować, w zaleznosci od zastosowanej konfiguracji (dyspersji), od 43 do 415 nm.

W spektrografie działa kamera CCD Wright Instruments chłodzona elektronicznie z matrycą CCD30-11-0-275 o rozmiarach 1024x256x26μm.

W konfiguracji Cassegraina istnieje możliwość instalacji własnego instrumentu obserwatora po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Użytkowników.

Skonfigurowany jako kamera Schmidta TSC pracuje z kamerą CCD SBIG STL-11000M (matryca KI 11000M 4008×2672 pikseli, Grade 1, wielkość piksela 9μm) w ognisku głównym i ewentualnie z pryzmatem obiektywowym. Dostępne są dwa pryzmaty: F2 (dyspersja 25nm/mm) i BK7 (50nm/mm). Skala w ognisku głównym wynosi około 1 arc sec = 9μm. Kamera CCD wyposażona jest w zestaw filtrów UBVR.

Czas obserwacyjny dla teleskopu TSC jest dzielony na czas ciemny (2 tygodnie około nowiu) i czas jasny (2 tygodnie około pełni). Czas ciemny przeznaczony jest na obserwacje w konfiguracji Schmidta zaś czas jasny na obserwacje w konfiguracji Cassegraina.