Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Open Cluster Survey

Open Clusters Survey (OCS) to projekt poświęcony badaniom gromad otwartych gwiazd. Realizowany był w Centrum Astronomii UMK latach 2005-2012 w oparciu głównie o dane obserwacyjne fotometryczne uzyskiwane naszym Teleskopem Schmidta-Cassegraina. Dzięki współpracy międzynarodowej wykonywano dodatkowo obserwacje za pomocą 0,7-2,0-m teleskopów znajdujących się w Obserwatorium na Rożenie w południowej Bułgarii. Materiał obserwacyjny był uzupełniany o fotometrię wielobarwną w podczerwieni z przeglądu 2MASS. Działalność badawcza skupiała się na wyznaczaniu parametrów charakteryzujących fizyczne i dynamiczne własności gromad, takie jak wiek, odległość, rozmiary fizyczne, masa całkowita, liczba tworzących gromadę gwiazd czy stopień zaawansowania ewolucji dynamicznej. Podjęto także próbę analizy relacji występujących między tymi parametrami.
Gwiazdy przejawiające zmienność fotometryczną i należące jednocześnie do populacji gwiazd-członków gromad stanowią dodatkowe źródło informacji o własnościach fizycznych samych gromad. W ramach projektu prowadzono zatem poszukiwania gwiazd tego typu w szerokich polach wokół wybranych gromad otwartych. Zaowocowało to wykryciem kilkudziesięciu gwiazd zmiennych.
Wyniki projektu zaprezentowano w kilkunastu artykułach naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Osoby zaangażowane: 
dr G. Maciejewski, dr Ł. Bukowiecki, prof. A. Niedzielski

 
Ważniejsze publikacje:

Strona projektu