Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

Pensylwańsko-Toruński Projekt Poszukiwań Planet

Pensylwansko-Toruński Projekt Poszukiwań Planet (Pennsylvania Toruń-Planet Search, PTPS) to projekt, którego celem jest poszukiwanie plane przy 885 gwiazdach, na różnych etapach ewolucji: 515 olbrzymach, 238 podolbrzymach i 132 karłach. Projekt jest realizowany we współpracy z prof. Aleksandrem Wolszczanem z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii (PennState, USA). Do dziś wynikiem realizacji projektu jest odkrycie 22 układów planetarnych przy innych gwiazdach.
Projekt realizowany jest za pomocą teleskopów Hobby-Eberly w Teksasie, a obecnie także Telescopio Nazionale Galileo na Wyspach Kanaryjskich.

 


PTPS – planety przy gwiazdach wyewoluowanych

Osoby zaangażowane: A. Niedzielski, A. Wolszczan, M. Adamów, K. Kowalik, G. Maciejewski, B. Deka-Szymankiewicz

 

Publikacje:
 • Niedzielski A., Konacki M., Wolszczan A., Nowak G., Maciejewski G. i in. (2007) A Planetary-Mass Companion to the K0 Giant HD 17092, ApJ 669, 1354
 • Niedzielski A., Goździewski K., Wolszczan A., Konacki M., Nowak G., Zieliński P. (2009) A Planet in a 0.6 AU Orbit Around the K0 Giant HD 102272, ApJ 693, 276
 • Niedzielski A., Nowak G., Adamów M., Wolszczan A. (2009) Substellar-Mass Companions to the K-Dwarf BD+14 4559 and the K-Giants HD 240210 and BD+20 2457, ApJ 707, 768
 • Gettel S., Wolszczan A., Niedzielski A., Nowak G., Adamów M., Zieliński P., Maciejewski G. (2012) Planets around the K-Giants BD+20 274 and HD 219415, ApJ 756, 53
 • Adamów M., Niedzielski A., Villaver E., Nowak G., Wolszczan A. (2012) BD+48 740-Li Overabundant Giant Star with a Planet: a case of Recent Engulfment?, ApJL 754, L15
 • Nowak G., Niedzielski A., Wolszczan A., Adamów M., Maciejewski G. (2013) BD+15 2940 and HD 233604: Two Giants with Planets Close to the Engulfment Zone, ApJ 770, 53
 • Niedzielski A., Villaver E., Wolszczan A., Adamów M., Kowalik K., Maciejewski G., Nowak G., García-Hernández D. A., Deka B., Adamczyk M. (2015) Tracking Advanced Planetary Systems (TAPAS) with HARPS-N I. A multiple planetary system around the red giant star TYC 1422-614-1, A&A 573, A36
 • Niedzielski A., Wolszczan A., Nowak G., Adamów M., Kowalik K., Maciejewski G., Deka-Szymankiewicz B., Adamczyk M. (2015) Three Red Giants with Substellar-Mass Companions, ApJ 803, 1
 • Adamów M., Niedzielski A., Villaver E., Wolszczan A., Kowalik K., Nowak G., Adamczyk M., Deka-Szymankiewicz B. (2015) Tracking Advanced Planetary Systems (TAPAS) with HARPS-N II. Super Li-rich giant HD 107028, A&A 581, A94
 • Niedzielski A., Villaver E., Nowak G., Adamów M., Kowalik K., Wolszczan A., Deka-Szymankiewicz B., Adamczyk M., Maciejewski G. (2016) Tracking Advanced Planetary Systems (TAPAS) with HARPS-N III. HD 5583 and BD+15 2375 – two cool giants with warm companions, A&A 588, A62
 • Niedzielski A., Villaver E., Nowak G., Adamów M., Maciejewski G., Kowalik K., Wolszczan A., Deka-Szymankiewicz B., Adamczyk M. (2016) Tracking Advanced Planetary Systems (TAPAS) with HARPS-N IV. TYC 3667-1280-1: The most massive red giant star hosting a warm Jupiter, A&A 589, L1
 • Villaver E., Niedzielski A., Wolszczan A., Nowak G., Kowalik K., Adamów M., Maciejewski G., Deka-Szymankiewicz B., Maldonado J. (2017) Tracking Advanced Planetary Systems (TAPAS) with HARPS-N V. A Massive Jupiter orbiting the very-low-metallicity giant star BD+03 2562 and a possible planet around HD 103485, A&A 606, A38

 


PTPS – badania spektroskopowe gwiazd

Osoby zaangażowane: A. Niedzielski, A. Wolszczan, M. Adamów, K. Kowalik, B. Deka-Szymankiewicz, G. Maciejewski
Jednym z celów Pensylwańsko-Toruńskiego Projektu Poszukiwań Planet jest szczegółowa analiza właściwości gwiazd, przy których poszukiwane są planety. Celem tych badań jest umożliwienie precyzyjnej oceny właściwości odkrywanych planet oraz porównanie właściwości gwiazd posiadających planet oraz tych bez planet.

 

Publikacje:
 • Zieliński P., Niedzielski A., Wolszczan A., Adamów M., Nowak G. (2012) The Penn State-Toruń Centre for Astronomy Planet Search stars I. Spectroscopic analysis of 348 red giants, A&A 547, A91
 • Adamów M., Niedzielski A., Villaver E., Wolszczan A., Nowak G. (2014) The Penn State − Toruń Centre for Astronomy Planet Search stars, A&A 569, A55
 • Adamczyk M., Deka-Szymankiewicz B., Niedzielski A. (2016) Masses and luminosities for 342 stars from the PennState-Toruń Centre for Astronomy Planet Search, A&A 587, A119
 • Niedzielski A., Deka-Szymankiewicz B., Adamczyk M., Adamów M., Nowak G., Wolszczan A. (2016) The Penn State − Toruń Centre for Astronomy Planet Search stars III. The sample of evolved stars, A&A 585, A73