Instytut Astronomii

KontaktPiwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
tel.: +48 56 611 30 10
fax: +48 56 611 30 09

SAVS

W ostatniej dekadzie XX wieku możliwa stałą się realizacja badań bazujących na masowej fotometrii uzyskiwanej w ramach dedykowanych przeglądów nieba. Jednym z ważniejszych zagadnień było poznanie charakterystyki pełnej próbki gwiazd zmiennych jaśniejszych od 12-13 wielkości gwiazdowej. Ten problem badawczy został podjęty w Centrum Astronomii UMK w roku 2002 w ramach projektu Semi-Automatic Variability Search (SAVS, Półautomatyczne Poszukiwanie Zmienności), którego celem było odkrywanie gwiazd zmiennych w szerokich polach nieba północnego. Projekt ten został zainicjowany przez wybitnego polskiego uczonego, prof. Bohdana Paczyńskiego.
Obserwacje prowadzono za pomocą achromatycznego obiektywu MC APO Telezenitar-M o ogniskowej 135 mm wyposażonego w czułą kamerę CCD. Konfiguracja ta pozwalała na jednoczesne badania tysięcy gwiazd jaśniejszych niż 14,5 mag. Instrument był osadzony na tubusie teleskopu Meade LX200, który służył jako skomputeryzowany montaż.
Na przestrzeni 5 lat trwania projektu odkryto ponad 190 wcześniej nieznanych gwiazd zmiennych różnych typów – układów zaćmieniowych, gwiazd pulsujących regularnie, pół-regularnie oraz zmiennych nieregularnych.
Wyniki projektu zaprezentowano w kilkunastu artykułach naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Osoby zaangażowane:
dr G.Maciejewski, mgr M.Lewandowski, prof. A Niedzielski

Ważniejsze publikacje:

Strona projektu SAVS